Lejefedt

En guide til alle typer af lejer og de faktorer du bør overveje når du smører eller skifter smøremiddel.

Information omkring lejefedt

En god og stabil fedt er afgørende for hvor effektiv ydeevnen er. Tidlige svigt kan have stor indflydelse og resultere i betydelig nedetid og produktionstab.

Korrekt brug af smøremiddel beskytter lejerne optimalt og resulterer i forbedret ydeevne, forlænget levetid og reduktion i kostbar nedetid.

Der er forskellige forhold og karakteristika, der skal overvejes nøje, når du vælger smøremidler. Følgende vil måske kunne hjælpe dig til at vælge den rigtige type.

See the whole range
 • Arbejdstemperatur

  Temperaturen er et vigtigt aspekt ved valg af smøremiddel.
  Formålet med at vælge en fedt med en god bæreevne er at reducere friktionen og hermed sænke temperaturen. Overstiger temperatur i lejet den temperatur fedtet kan arbejde under – opstår der problemer.

  Der er to forskellige scenarier der kraftigt kan påvirke temperaturen: Oversmøring og undersmøring af lejet.

  Oversmøring fører til ophobning af fedt og temperaturstigning. Kan forårsage kollaps af fedtet og det vil nedbryde og formodentligt løbe og/eller sætter kager af additiver. Fedtet vil blive mørkere og lejet vil til sidst havarere.

  Undersmøring vil give øget friktion og fører til temperaturstigning. Delene i lejet begynder at gnide mod hinanden, nedslidning begynder.

 • Belastning

  Belastning er en afgørende faktor når der skal vælges smøremiddel. Det er en almindelig antagelse at jo større belastning, jo tykkere smøremiddel vil det kræves.

  D.v.s. at den korrekte operationelle belastning skal være kendt for at der kan vælges et passende smøremiddel. Påføres et for tykt smøremiddel, så kan funktionaliteten af ​​lejet nedsættes og temperaturen vil stige.

  Anvendes et smøremiddel der er for tyndt, kan det give øget friktion og det kan beskadige lejet.

  Der er stor forskel på valg mellem fedt til små og store belastninger. Et leje i et værktøj hos tandlægen, kræver et meget tyndt smøremiddel pga. en lille operationel belastning. Et stort støbejerns vandhjul kræver et meget tykt smøremiddel pga. sin meget store operationelle belastning.

 • Korrosionbeskyttelse

  Korrosion er ødelægger og skader materialerne. Korrosion kan føre til svigt af metaldele eller gøre dem modtagelige for andre former for mekanisk svigt. Der kan derfor være flere faktorer der er afgørende for, om det er korrosion, der har forårsaget et havari. Analyse af korrosion kan være kompleks, men en simpel visuel undersøgelse kan i mange tilfælde være tilstrækkelig.

  Rust fremkommer hvis vand eller ætsende stoffer kommer ind i lejet i sådanne mængder, at smøremidlet ikke kan beskytte emnet. Et tyndt beskyttende oxidlag dannes på rene ståloverflader der udsættes for luft. Men denne film er ikke uigennemtrængelig og hvis vand eller korrosive elementer kommer i kontakt vil det give pletter af ætsning. Denne proces vil snart føre til dybtliggende rust, der kan give afskalning og revner. Når gråsorte striber på tværs af løbebanen opstår, er det de første tegn på korrosion.

 • Lejets hastighed

  Belastningen har mere betydning for lejernet levetid end hastighed. Overdreven hastighed kan dog forkorte lejets levetid. En almindelig effekt af høje hastigheder er øget varme pga. olien der udskilles og efterlader additiverne som kan bliver til en prop og øge friktion og drejningsmoment. Det vil forårsage temperaturstigning. Se afsnittet “Arbejdstemperatur”.

  En anden konsekvens af højhastighed er ødelagte kugler/rullere og ringe. Det øger de inertikræfter i lejet. Disse kræfter kombineret med utilstrækkelig smøring og pludselig stop eller start, kan producere store kræfter mellem kugler og inderring. Hvis det gentages, vil det til sidst knække eller revne.

  For at undgår eventuelle problemer med høje hastigheder bør det sikres at lejet er korrekt smurt.

 • Påføringsmetode

  At vide hvordan man korrekt påføre smøremidlet er vigtigt for optimalt levetid.

  Til påføring af olie er der flere muligheder. Valg oliesystem er afhængig af den ønskede hastighed på anvendelsesstedet. Jo mere varme, der kan fjernes fra systemet, jo højere opnåelig hastighed.

  Selvom der er andre krav til fedt end olier, er de lige så vigtige smøremidler og kræver også en unik vurdering og forskellige påføringsmetoder. De kan påføres manuelt med en smørepistol – dog skal man passe på med at under- og overfylde smørestedet. Et leje er fyldt ideelt iht. til foreskrifter og normalt 1/2-1/3 fuld.

 • Smøreinterval

  Hvor ofte der skal smøres afhænger af applikationen og det er nødvendigt at vurdere fra smørested til smørested alt efter det miljø der arbejdes i, hastighed, belastning og temperatur.

  Hvis et leje smøres for meget og for ofte, vil det resultere i oversmøring. Smøres det for lidt, for sjældent vil det resultere i undersmøring. Vælges et forkert produkt, det kan være additiver der ikke er hensigtsmæssige eller en forkert NLGI – det vil kunne resultere i øget friktion, slid, korrosion etc. Alt dette vil få konsekvensen – et beskadiget leje og uhensigtsmæssigt drift.

  Et leje bør smøres lidt og ofte. At opnå det korrekte smøringsinterval og den rette mænge er en hårfin balance.

 • Industrien

  Det er vigtigt, når der vælges smøremiddel, at huske hvilken industrien og hvilket miljø det skal anvendes.

  Hvor det skal anvendes er afgørende for valget. Til fødevare og andre rene industrier omtales produkterne som “smøremidler til fødevareindustrien”.

  For produkter der anvendes til den øvrige industri er der betydeligt færre regler og krav. Selvfølgelig er der her spørgsmål om, at bruge et produkt, der er så miljøvenlig som muligt og om korrekt bortskaffelse af skadelige stoffer.

 • NLGI

  NLGI er konsistensen. Det er et udtryk for hvor tynd eller tyk en fedt er. NLGI er en standard klassificering af smørefedt.

  Fedt til almindelig anvendelse ligger normalt fra NLGI 1 til 3. 0 og 000 er til lavviskositet applikationer. Det kan være lukkede og åbne gear der opererer ved lave hastigheder. NLGI 0, 1 og 2 anvendes i højtbelastet gear. NLGI 1 til 3 anvendes ofte i rullendelejer.

 • WRAS Godkendelse

  WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) er en standarder fastsat i 1999 i UK. Det håndhæves af de britiske vandforsyningsselskaber. Den dækker alle VVS-systemer, fittings og udstyr, hvor der leveres vand fra den offentlige vandforsyning. Der må ikke i Storbritannien installeres et produkt uden WRAS mærket.

  WRAS godkendte produkter kan blive den næste fase i en serie af produkter, udviklet til sikker forsyning af drikkevand.