Køle-/smøremidler

Valg af produkt er svært, der er mange faktorer der er medvirkende til dit valg af produkt.

Køle-/Smøremidler

ITW Spraytec Nordic har et stort sortiment i ROCOL af køle-/smøremidler og vi er opmærksom på, at der er mange faktorer der er gældende for, at anvendelse af produkterne bliver en succes. Kendskab til applikationen er et krav for valg, ligeledelse er kendskab til vand og materiale yderst vigtigt.

Effektiv køling og smøring med en passende blanding af vand giver mærkbare forbedringer, forbedrer overfladefinish, forlænger standtiden og giver lang sump levetid.

See the whole range
 • Bearbejdning

  Metaller har en bred vifte af forskellige egenskaber, der kan påvirke køle-/smøremidlet.

  For relativt bløde materialer, såsom aluminiumslegeringer er produkter med en høj grad af smøreevne at foretrække.

  For hårde materialer som carbon og rustfrit stål m.m. er EP væsker at foretrække for at maksimere standtid og overfladefinish.

  Når der anvendes vandblandbare produkter skal fortyndingerne overvejes. Stærkere emulsioner betyder bedre ydelse.

  Nogle materialer er særligt problematisk. Magnesiumlegeringer er meget opløselige i vand og kan forårsage, at køle-/smøremidlet separerer. Støbejern er et meget porøst materiale og er tilbøjelig til korrosion osv. Vi hjælper gerne med valg af produkt til netop din udfordring.

 • Sumpens levetid og additiver

  Behandling af sumpen er ikke helt uvæsentligt for levetiden og bliver den misvedligeholdt vil det give et dårligere resultat. Der kan tilsættes ekstra additiver som bakteriedræber der forlængere levetiden.

  PH-værdien kan have storbetydning for præstation og det kan i nogen tilfælde være nødvendigt, at tilsætte ekstra skumdæmper grundet hårheden i vandet.

  EP står for Extreme Pressure og er det navn man giver for additiver der hjælper med eks. at reducere slid under brug.